Μουσείο Νέας Αρτάκης
Αναπαραστάσεις για το
For the Museum of New Artaki

Αναπαραστάσεις ανθρώπων και ανθρωπιδών για το Μουσείο Νέας Αρτάκης Ευβοίας

Α΄Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο
Χαλκίδας, Οκτώβριος 2004

Εύης Σαραντέα - Μίχα

Στο υπό προετοιμασία Δημοτικό Μουσείο της Ν. Αρτάκης προγραμματίζεται η έκθεση τα προϊστορικών λίθινων τέχνεργων της Ν. Αρτάκης και άλ­λων περιοχών.
Μεταξύ των πληροφοριακών στοιχείων που θα πλαισιώσουν τα ευρήματα και θα φωτίσουν την άγνω­στη για το ευρύ κοινό παλαιολιθική εποχή, θα γίνει αναφορά στην φυσική και πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Κρίθηκε, επόμενους, απαραίτητο να παρουσιαστούν έγχρωμες ζωγραφικές αναπαραστάσεις αν­θρώπων και ανθρωπιδών.
Μετά από προτροπή του αρχιτέκτονα του Μουσεί­ου κ. Sandro Tufano, οι αναπαραστάσεις αποδόθηκαν σε φυσικό, ανθρώπινο μέγεθος. Ζωγραφίστηκαν με χρώματα λαδιού πάνω σε ξύλο MDF.
Σε τούτο το άρθρο θα παρουσιαστούν επτά από τις αναπαραστάσεις αυτές, καθώς και τα δεδομένα, στα οποία βασίστηκε η υπογράφουσα για την εικαστική απόδοση τους.

Ανθρωπίδες  (Hominidae)
Από μελέτες για τους ανθρωπίδες, αποδεικνύεται πως η ανατομία και γενικώς η συμπεριφορά τους ήταν στο ενδιάμεσο, μεταξύ μεγάλων ανθρωποειδών πιθή­κων και πρώιμων ανθρώπων (εικ. 1).

ana

εικ.1. Αναπαράσταση ανθρωπιδών (Ζωγραφική απόδοση Ε. Σαραντέα - Μίχα).

ana2

εικ. 2. Φωτογραφία Μπονόμπο, στενού συγγενικού είδους των χιμπατζήδων.

Στην εικ. αρ. 2 παρουσιάζεται η φωτογραφία ενός Μπονόμπο (Pan paniscus) στενού συγγενικού είδους των Χιμπατζήδων. Το κέντρο βάρους του πιθήκου αυτούείναι ψηλό­τερα από εκείνο του Χιμπατζή (έχει μεγαλύτερα πό­δια), μπορεί να στέκεται όρθιος και να βαδίζει με σχε­τική ευκολία (μεγαλύτερη ευκολία από όλους τους άλ­λους πιθήκους). Η παρατήρηση αυτή, μαζί με άλλες, προτείνουν ότι οι πρώτοι ανθρωπίδες θα πρέπει να ομοιάζουν, από πολλές απόψεις, με τους Μπονόμπος.

Αναπαράσταση Australopithecus anamensis
Πρόκειται για τον αρχαιότερο ανθρωπίδη που βρέ­θηκε μέχρι τώρα. Ίσως είναι και το αρχαιότερο είδος της γραμμής καταγωγής του Ανθρώπου. Απολιθώμα­τα του βρέθηκαν στην Κένυα και χρονολογήθηκαν με­ταξύ 4.200.000 - 3.900.000 χρόνων περίπου πριν από την εποχή μας (εικ. 3).

ana3

εικ.3. Ζωγραφικήαναπαράστασηκεφαλής Australopithecus anamensis (ΚατάΕ. Σαραντέα - Μίχα).

ana4

εικ.4. Τρισδιάστατηαναπαράσταση Australopithecus anamencis (Κατά W. Schnaubelt καιΝ. Kieser).

Το πρόσωπο του Australopithecus anamensis ζω­γραφίστηκε σύμφωνα με την εικόνα αρ.4, μιας αναπα­ράστασης που υπεδείχθη από τον καθηγητή Ανθρω­πολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σ. Μανώλη. Η τρισδιάστατη αυτή απόδοση προέρχεται από εργασία των ειδικών Βόλφγκαγκ Σνάουμπελτ και Νίνα Κίζερ, στο εργαστήριο Wild life Art στο Μπράιτεναου της Γερμανίας.    Προτείνεται   πως   ο    Australopithecus anamensis ήταν ο απ' ευθείας πρόγονος ενός άλλου πρώιμου ανθρωπίδη, του Australopithecus afarensis.

 

Αναπαράσταση Australopithecus afarensis

Έζησε πριν τρία έως τέσσερα εκατομμύρια χρόνια, σε περιοχές της Αιθιοπίας και της Τανζανίας (εικ. 5). Οι Australopitheci afarensis ήταν δίποδες. Αποτυπώματα ποδιών τους υποδείχνουν πως δεν βάδιζαν με τον δικό μας τρόπο και πως αναρριχούνταν σε δένδρα. Η κρανιακή τους χωρητικότητα ήταν 450 κ.ε. Τα θη­λυκά ζύγιζαν περί τα 30 κιλά, κι είχαν ύψος 1 περίπου μέτρο. Τα αρσενικά ήταν ισχυρότερα. Τρέφονταν με φυτά (εικ. 6, 7, 8). Πριν 3 έως 2,5 εκατομμύρια χρόνια περίπου, ο πληθυσμός τους εξελίχθηκε, δημι­ουργώντας νέα είδη ανθρωπιδών και, κυρίως, τα πρώ­τα μέλη του γένους Homo (ανθρώπους)**.

ana5

εικ.5. Ζωγραφική αναπαράσταση AustralopithecusAfarensis (λεπτομέρια)(Κατά Ε. Σαραντέα – Μίχα).

ana6
ana7
ana8

εικ.6,7,8, Σχέδια αναλογιών ποδιών – σώματος, του επάνω μέρους του κορμού και τρισδιάστατη απόδοση κεφαλής του AustralopithecusAfarensis (Κατά J. Gurche).

ana9

εικ.9. Διαδικασία κατασκευής τρισδιάστατου πλαστικού μοντέλου προσώπου πρωτευόντων.

Homo
Αναπαράσταση Homo hahilis
Ο Homo habilis είναι το παλαιότερο χρονολογικά είδος του γένους Homo (του ανθρώπου) (εικ. 10).

ana10

εικ.10. Ζωγραφική αναπαράσταση Homo habilis (Κατά Ε. Σαραντέα – Μίχα).

Ίχνη του βρέθηκαν στην Ανατολική και Νότια Αφρική. Έζησε στο διάστημα μεταξύ 2.400.000 -1.700.000 χρόνων περίπου πριν από την εποχή μας. Το μέγεθος του εγκεφάλου του ήταν μεγαλύτερο από εκείνο των ανθρωπιδών: 700 κ.ε. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πιθανής ικανότητας λόγου, λόγω μιας συγκε­κριμένης διαμορφώσεως ενός τμήματος του κρανίου. Το κάτω μέρος του ποδιού του ήταν, από κατασκευ­ής, κατάλληλο για αντοχή στο τρέξιμο (ικανότητα που δεν διέθεταν οι ανθρωπίδες). Έτρωγε κυρίως φρούτα και λιγότερο κρέας. Ο Η. habilis κατανοεί τις αρχές του κογχώδους θραυσμού των ομοιογενών και κατάλ­ληλων για κρούση πετρωμάτων, και αξιοποιεί τις κα­λύτερες γωνίες κρούσης για να κατασκευάζει εργα­λεία - με την συνέπεια ανθρώπινου λογικού.
Η ζωγραφική αναπαράσταση απέχει ελάχιστα από την κλασική εικόνα που επινόησε ο ζωγράφος Ζ. Burian. Την προτίμησα, λόγω της εκφραστικής της δύναμης.
Στην πορεία της εξελικτικής γραμμής, στην πορεία του χρόνου, τα πόδια των ανθρώπων επιμηκύνονται ενώ τα χέρια βραχύνονται. (Το κέντρο βάρους μας υψώνεται).

 

Αναπαράσταση Homo erectus

Τα παλαιότερα απολιθώματα του βρέθηκαν στην Ανατολική Αφρική και έχουν χρονολογηθεί περί τα 1.800.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Εξαφανί­στηκε πριν περίπου 150.000 χρόνια (εικ. 11).

ana11

εικ.11. Τμήμα ζωγραφικής αναπαράστασης  Homoerectus (Κατά Ε. Σαραντέα – Μίχα).

Η κρανιακή χωρητικότητα, κυμαίνεται μεταξύ 750 και 1.250 κ.ε.
Ο μεγαλύτερος εγκέφαλος, σχετίζεται με αυξανόμε­νη ικανότητα για πολυσύνθετες δυνατότητες και συ­μπεριφορά. Ο Homo erectus είναι συνδεδεμένος με μία πολιτισμική ανάπτυξη. Έκανε χρήση φωτιάς, κατοι­κούσε σε σπηλιές, έχτιζε στέγες. Επινόησε την δημι­ουργία ενός κοφτερού συμμετρικού εργαλείου, με επι­μελή και συστηματική επεξεργασία και των δυο όψεών του. Προ 700.000 περίπου χρόνων, εμφανίζονται οι χειροπελέκεις. Πολιτισμικές προσαρμογές και κρεο­φαγία - κυνήγι ζώων - συνέβαλαν στην μετακίνηση του Homo erectus εκτός Αφρικής, πριν περίπου 1.700.000 χρόνια. Στην εικόνα ο Η. Erectus africanus και, στο βάθος, ο Η. Erectus pekinensis.
Το πρότυπο στο οποίο βασίστηκα για την ζωγραφι­κή αναπαράσταση της κεφαλής του Η. Erectus africanus είναι των Βόλφγκαγκ Σνάουμπελτ και Νίνα Κίζερ (εικ. 12).

ana12

εικ.12. Τρισδιάστατη απόδοση κεφαλής του  Homoerectus (Κατά W. Schnaubelt και Ν. Kieser).

Αναπαράσταση Homo heidelbergensis
Ίχνος του πρώιμου αυτού Homo Sapiens βρέθηκε αρχικά στην Χαϊλδελβέργη - μία σιαγόνα ηλικίας 250.000 - 400.000 χρόνων περίπου. Ένα άλλο ίχνος του Homo heidelbergensis, ως γνωστόν, βρέθηκε στα Πετράλωνα Χαλκιδικής (εικ. 13). Πρόκειται για κρα­νίο χωρίς την σιαγόνα του.

ana13

εικ.13. Φωτογραφίες κρανίου του Ανθρώπου του Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής.

Η υπογράφουσα (σε μία πρώτη προσπάθεια από­δοσης μιας, κατά προσέγγισιν, μορφής του) έδωσε το ζωγραφικό αποτέλεσμα της εικόνας αρ. 14. Η σιαγό­να ζωγραφίστηκε με βάση το σχέδιο της σιαγόνας που βρέθηκε στην Χαϊδελμβέργη. Η ιδέα της σύνθεσης κρα­νίου και σιαγόνας για την απόδοση του Πετραλώνιου, ανήκει στον καθηγητή κ. Σ. Μανώλη.

ana14

εικ.14. Τμήμα ζωγραφικής αναπαράστασης Homoheidelbergensis (Κατά Ε. Σαραντέα – Μίχα).

Είχα στη διάθεση μου αντίγραφο του κρανίου του ανθρώπου των Πετραλώνων και παχύμετρο, ώστε να μεταφέρω τις ακριβείς διαστάσεις των μερών του κρα­νίου απ' ευθείας στη ζωγραφική επιφάνεια. Όπως και ο Ζ. Burian, δεν χρησιμοποίησα ανοιχτά, ούτε σκού­ρα χρώματα για την επιδερμίδα, τα μάτια, το τρίχωμα, για τα οποία, όπως σημειώνεται προηγουμένως, στις ανα­παραστάσεις πάντα αποτολμάται μια εικασία.
Πρόκειται για έναν αρχαϊκό Homo Sapiens. Έζησε πριν 300.000 χρόνια περίπου. Ο νέος αυτός έχασε τη ζωή του σε ηλικία 20 έως 25 ετών. Η χωρητικότητα του εγκεφάλου του ήταν 1.155 κυβ. εκατοστά. Θεωρεί­ται πως πιθανώς οι πρώιμοι Homo Sapiens διακοσμού­σαν το σώμα τους. Ενδεχομένως αυτό το είδος εμφα­νίστηκε προ 400.000 χρόνων περίπου στην Ευρώπη. Με την πάροδο των χιλιετιών, τα λίθινα εργαλεία που κατασκεύαζε, παρουσίαζαν μίαν επιπεδόκυρτη μορ­φή, (πρόκειται για την ευφυή μέθοδο Λεβαλλουά).

 

Αναπαράσταση ανθρώπου του Νεάντερταλ
(Homo Sapiens neanderthalensis)
Αποτέλεσμα εξέλιξης του Αρχαϊκού Homo Sapiens.
Εμφανίζεται προ 200.000 χρόνων περίπου και εξαπλώ­νεται στην Ευρώπη κυρίως και την Δυτική Ασία. Ο Άνθρωπος του Neanderthal εξαφανίζεται, ενδεχομένως, πριν από 35.000 χρόνια περίπου (εικ. 15).
Στη Λα­κωνία βρέθηκε δόντι Νεάντερταλ που έζησε πριν 40.000 χρόνια περίπου. Άνθρωπος με ισχυρή σωματική διά­πλαση, άντεχε στα ψύχη των παγετώνων. Είχε χωρητικότητα κρανίου 1.750 κ.ε. (μεγαλύτερη από την δική μας). Ανέπτυξεέναν ενδιαφέροντα πολιτισμό (έθαβε εθιμοτυπικά τους νεκρούς του, περιποιούνταν ασθενείς, κατασκεύαζε μεγάλη ποικιλία εργαλείων κ.α.).

ana15

εικ.15. Ζωγραφική αναπαράσταση κεφαλής HomoSapiensneanderthalensis (Κατά Ε. Σαραντέα-Μίχα)

ana16

εικ.16. Τρισδιάστατη απόδοση κεφαλής HomoSapiensneanderthalenis (Κατά W. Schnaubelt και Ν. Kieser).

Η κε­φαλή προέρχεται   από την απόδοση (εικ. 16) των Βόλφγκαγκ Σνάουμπελτ και Νίνα Κίζερ.Το σχήμα του σώματος της αναπαράστασης αυτής είναι παρόμοιο με σώμα αναπαράστασης του Ζ. Burian (εικ. 17).

ana17

εικ.17. Ζωγραφική αναπαράσταση ομάδας ανθρώπων του Νεάντερταλ (Κατά Z. Burian).

Τέλος, επιστρέφοντας πολύ πίσω στο χρόνο,καλό είναι να γίνεται αναφορά σε ένα πολύ σημαντικό γένος, που έχει ανευρεθεί, προς το παρόν, μόνον στον Ελλαδικό χώρο:

 

 

Αναπαράσταση Ουρανοπιθήκου του μακεδονικού
 (Ouranopethecus macedoniensis)

Ουρανοπίθηκοι έζησαν πριν 9-11 εκατομμύρια χρό­νια περίπου (εικ. 18).
Από το 1973 έως σήμερα έχουν βρεθεί στην κοιλά­δα του Αξιού και την Χαλκιδική απολιθωμένες σια­γόνες, δόντια και ένα μέρος προσώπου.

ana18
ana19

εικ.18,19. Ζωγραφική αναπαράσταση Ουρανοπιθήκου του μακεδονικού (Κατά Ε. Σαραντέα – Μίχα).

Το γένος Ouranopithecus παρουσιάζει μία σειρά εξελιγμένων χαρακτηριστικών, που προσομοιάζουν περισσότερο με τα γένη των ανθρωπιδών και του ανθρώπου, παρά με τα γένη Sivapithecus. Από τη μορφο­λογία, ειδικά, και τις σχετικές αναλογίες δοντιών, συ­μπεραίνεται πως ο ανθρωπίδης afarensis (που έζησε πριν 3,5 εκατομμύρια χρόνια) είναι πλησιέστερος προς τον Ουρανοπίθηκο, από οποιοδήποτε άλλο ανθρωπο­ειδή πίθηκο που έζησε στο Μειόκαινο (δηλαδή 10 έως 25 εκατομμ. χρόνια πριν). Επί πλέον, ο Ουρανοπίθηκος ήταν χερσαίο είδος - δεν ζούσε στα δένδρα.
Η ζωγραφική αναπαράσταση αυτού του εξαιρετι­κά ενδιαφέροντος όντος, είναι μια πρώτη απόπειρα απόδοσης της μορφής του (εικ. 19). Βασίστηκε σε στοιχεία που υποδείχθηκαν από τον καθηγητή παλαιοντολογίας του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Κουφό. Στην εικόνα, σχέδια από άρθρο που συνέγραψε με τον παλαιοντολόγο Louis de Bonis. (εικ. 20). Τα χέρια του Ουρανοπίθηκου, επειδή ήταν χερσαίο είδος, δεν θα πρέπει να ήταν τόσο επιμηκυσμένα όπως συμβαίνει στις δενδρόβιες μορφές πιθήκων.

ana20

εικ.20. Σχεδιασμός κρανίου και πιθανής όψης Ουρανοπιθήκου του μακεδονικού (Κατά LouisdeBonis).

Για την απόδοση του σώματος, βασίστηκα στην -μέχρι στιγμής - αποδεκτή άποψη, πως ο Ουρανοπίθηκος προσομοιάζει με τον Γορίλα. Προς το παρόν εκτι­μάται πως είχε ύψος περίπου 1 μέτρο, συμφωνά με την γνώμη του καθηγητή κ. Γ. Κουφού.

Η επίπονη εργασία της πραγμάτωσης των δώδεκα αναπαραστάσεων διήρκεσε περί τους δεκαοκτώ μήνες. Θέλησα να αποδώσω δύναμη ζωής, έκφραση και λάμ­ψη στα μάτια εκείνων των όντων, παρατηρώντας την ανθρώπινη έκφραση, μελετώντας εκφράσεις ανθρωπο­ειδών πιθήκων και, (σύμφωνα με τις γνώσεις που διαθέτουμε για κάθε εποχή), να προσεγγίσω το βλέμμα κά­θε είδους, εντάσσοντας το στο στάδιο εξέλιξης του.

 

* Η αποπεράτωση των εργασιών του Μουσείου αργεί, λόγω ελλείψεως χρημάτων.
** Η διαδικασία της τόσο φυσικής τρισδιάστατης απόδοσης κεφαλών, μιας σειράς ανθρωπιδών και ανθρώπων έχει ως εξής:
Αρχικά, λαμβάνεται γύψινο εκμαγείο τον κρανίου. Στη συνέχεια, δημιουργείται ένα τρισδιάστατο πλαστικό μοντέλο. Αυτό σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με λέιζερ, οδηγούμενο από υπολογιστή, μέσω προγράμματος στερεολιθογραφίας και κατοπτρικής εικόνας, επί ειδικής ρητίνης. Κατόπιν, ειδικός στην ανατομία προσώπου των πρωτευόντων, προσθέτει πλαστι­κούς μυς. σύμφωνα με τα δομικά ίχνη του μοντέλου (εικ. 9). Ακολούθως προστίθεται σάρκα και δέρμα. Για το χρώμα του δέρματος, τη μορφή των οφθαλμών και το είδος του τριχωτού της κεφαλής, αποτολμάται πάντα μία εικασία.
Για τις συγκεκριμένες αναπαραστάσεις (εικ. 8, 9) συνέβαλαν οι ειδικοί του Παν/μίου της Ζυρίχης Κριστόφ Τσολικόφερ και Μαρσία Πόνσε ντε Λεόν και ο καλλιτέχνης Τζ. Γκέρτς στο Ντένβερ.

 

 

Βιβλιογραφία

 

Johanson D., Gurche J., Ferorelli E., March 1996. Face to face with the Lucy's Family. NationalGeographic, a. 96-117.
•  Κουφός Γ., 1995. Σημειώσεις Παλαιοντολογίας του Αν­θρώπου. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
•   Louis de Bonis, G. Koufos.  1993. The face and the mandibal of Ouranopithecus macedoniensis. Description of New   Speciments   and   comparisons.   Journal   of   Human Evolution, τ.24. σ. 469-491.
•  Μανώλης Σωτήρης, 1999. Βιολογική Ανθρωπολογία Εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ματζάνας Χρ.. 2004. Οι παλαιολιθικές λιθοτεχνίες της Νέας Αρτάκης Ευβοίας και της ευρύτερης περιοχής της. Πρακτικά Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου ΙΑ' ΕΠΚΑ. Οκτ. 2004.
Σαραντέα - Μίχα Εύη, Σεπτέμβριος 1996. Παλαιολιθι­κή λατομεία - Εργαστήρια κατασκευής εργαλείων, Φανερωμένη και Βολέρι Ν. Αρτάκης Ευβοίας. Περιοδ. Αρχαιολο­γία και Τέχνες, σ. 42-47.
•  SchnaubeltW.. KieserΝ.. Sept.  1998. Kunst am Kopf. Geo Wissen. a. 24-42.
•  Trinkaus E, Howells W.W., 1979. The Neanderthals. Scientific American, a. 94-104.
•  Wolf J., Burian Zdenek, i9H4. L' Uomo delta Preistoria. Fabri Editori, Milano, σ. 26, 77, 85.

neaterntal1
neaterntal2
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΑΝΤΕΡΤΑΛ (Αναπαράσταση σε φυσικό μέγεθος, λεπτομέρεια). Λάδι σε ξύλο MDF. 2002.
HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS (Representation in natural size, detail). Oil on wood MDF.
xalkidiki1
xalkidiki2
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Αναπαράσταση σε φυσικό μέγεθος, λεπτομέρεια ). Λάδι σε ξύλο MDF. 2002.
MAN OF PETRALONA CAVE IN CHALKIDIKI (Representation in natural size, detail). Oil on wood MDF.
makedonikos
ΟΥΡΑΝΟΠΙΘΗΚΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Αναπαράσταση σε φυσικό μέγεθος, λεπτομέρεια). Λάδι σε ξύλο MDF. 2003.
OURANOPITHECUS MACEDONIENSIS (Representation in natural size, detail). Oil on wood MDF.
dorea1
dorea2
Εικόνα του έργου "Ουρανοπίθηκος ο Μακεδονικός" δωρήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου‏